Združenie miest a obcí Údolia Bodvy ( ZMOÚB) so sídlom v Mokranciach  je záujmovým združením na presadzovanie postavenia a práv miest a obcí Údolia Bodvy s ohľadom na záujmy a potreby občanov týchto obcí. ZMOÚB je dobrovoľným združením samospráv a je ich koordinačným, metodicko  - informačným  orgánom.

Aktuality

17.06.2014 08:44
Obec Hačava Vás srdečne pozýva na Festival tradičnej rusínskej kultúry, ktorý sa uskutoční v sobotu...
12.05.2014 08:43
Európska komisia schválila dotácie na projekt Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v...
09.05.2014 08:42
Dňa 17.5 organizuje obec Peder prvý ročník medzinárodnej FARAMÁRSKEJ OLYMPIÁDY. Súťažiť sa bude...
07.05.2014 08:35
Obec Peder realizuje projekt „Dialógy európskych občnanov“, ktorý je financovaný s podporou...
14.04.2014 08:34
Obec Hačava Vás srdečne pozýva na oslavy 40. výročia príchodu prvého autobusu do obce. Oslavy sa...
<< 1 | 2 | 3 >>

Naši partneri

Celkový rozpočet aktuálne realizovaných projektov:

19 196 EUR

Zádielska planina

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Navštívili ste už niekedy Údolie Bodvy ?

áno (29)
nie (7)

Celkový počet hlasov: 43

Dokumenty

28.05.2015 08:56
Zmluva o refundácii nákladov