ÚZEMIE

Dňa 9. apríla 2015 bolo založené občianske združenie Miestna akčná skupina Bodva, ktorá bude pracovať na zostavení Integrovanej stratégie rozvoja územia a bude sa uchádzať o získanie štatútu MAS. Momentálne sa na zastupiteľstvách samospráv schvaľujú uznesenia o vstupe obce do zruženia a poskytnutí územia na realizáciou stratégie.

Aktualizácia 9.7.2015

-EP-

 

Diskusná téma: ÚZEMIE

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok