Regionálny rozvoj

O tom čo je regionálny rozvoj je veľa rôznych definícií a veľa ľudí si pod týmto pojmom predstavuje rôzne činnosti a aktivity.

 

Regionálny rozvoj je vedomé a koordinované využitie, inicializácia a realizácia takých procesov, nástrojov, programov a konkrétnych projektov, na konkrétne definovanom území, ktoré vedú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov tohto územia.

 

V každodennej praxi sa žiaľ bežne stretávame s prípadmi, keď sa celý regionálny rozvoj zúži iba na využitie aktuálne dostupných a štátom ponúkaných zdrojov financovania. K týmto zdrojom sa potom vymýšľajú projekty zamerané na ich získanie bez ohľadu na to, či projekt je potrebný pre konkrétnu obec alebo lokalitu, či jeho výsledky prinesú zlepšenie kvality života alebo nie. Financie sa vynakladajú bez ohľadu na ich efektivitu a prínos pre obyvateľov, bez plánovania a súvislostí.

 

Základným plánovacím dokumentom pre rozvojové aktivity na území obcí je dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. ( PHSR)

 

Spracovať PHSR pre obce vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.