Historické pamiatky územia

Na námestí stojí budova reformovaného farského úradu z polovice 18. storočia. Na jej priečelí je inštalovaná pamätná tabuľa Szepsi Lackó Mátého, objaviteľa tokajského samotoku. Narodil sa v Moldave...
Dvojpodlažná budova rímskokatolíckeho farského úradu v Moldave nad Bodvou bola postavená na konci 18. storočia v klasicistickom štýle. Nachádza sa na Hlavnej ulici č. 108, v severnej èasti mesta. Na...
Kaplnka sv. Rócha - bola postavená na svahu v severnej časti mesta na počesť sv. Rócha a na pamiatku obetí epidémie cholery, ktorá v meste vypukla v roku 1831. Počas šiestich týždňov zomrelo 212...
Najvzácnejšou pamiatkou obce je bezpochyby kalvínsky kostol postavený okolo roku 1290, hoci najstaršia správa o ňom pochádza z roku 1317. Jeho stavba sa pretiahla do 1. polovice 14 storočia....
Rímsko-katolícky kostol v Moldave nad Bodvou sa nachádza v historickom centre mesta. Dobové dokumenty potvrdzujú, že už pred rokom 1290 stál v Moldave murovaný kostol. Na jeho základoch bol v 15....
Rímskokatolícky opevnený kostol Nanebovzatia Panny Márie, postavený v gotickom štýle začiatkom 14 storočia asi na základoch staršieho kostola z 11. storočia. Stavba bola v 15 storočí rozšírená, v...
28. augusta 1794 mesto opäť zhorelo. Obeťou požiaru sa stala aj päťtisíczväzková knižnica. Tragédia sa neobišla bez ľudských obetí. Okrem kostolov, ktoré zostali bez strechy, sa pred požiarom...
O tom, kedy vznikol hrad Turňa, panujú dosť rozdielne názory. Najrozšírenejší tvrdí, že to bolo tesne po vpáde Tatárov v roku 1241. Uvádza sa, že ešte pred rokom 1250 daroval turniansky majetok kráľ...
Župný dom Turnianskej župy bol postavený v roku 1820. Je to dvojpodlažná klasicistická stavba. Na oknách sú originálne kované mreže. Na bokoch oblukovitej hlavnej brány stoja štíhle stĺpiky so...