Kancelária ZMOÚB


Od 1.6.2015 je pre členské obce k dispozícii Kancelária ZMOÚB ktorá sídli v budove Podnikateľského inkubátora v Moldave nad Bodvou. Dvaja zamestnanci kancelárie vytvárajú administratívno - organizačné zázemie združenia a poskytujú poradenské a konzultačné služby v oblasti  rozvojových aktivít.  Kancelária plní aj výkonnú funkciu pri získavaní finančných zdrojov z rôznych fondov a pri vypracovaní a realizácii konkrétnych rozvojových projektov. Dôležitou funkciou kancelárie je aj tvorba miestnych a regionálnych stratégií a programov rozvoja vrátane Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 

KONTAKT:

Kancelária ZMOÚB
Školská 10
04501 Moldava nad Bodvou
tel. 0915 921 439,  Ing. Ervin PETRIK
      0915 833 888,  Bc. Henrieta LUCSKAY