Združenie miest a obcí Údolia Bodvy ( ZMOÚB) so sídlom v Mokranciach  je záujmovým združením na presadzovanie postavenia a práv miest a obcí Údolia Bodvy s ohľadom na záujmy a potreby občanov týchto obcí. ZMOÚB je dobrovoľným združením samospráv a je ich koordinačným, metodicko  - informačným  orgánom.

Aktuality

14.04.2014 08:32
Spločnosť HOLCIM opäť poskytne vybraným projektom z obcí Turňa nad Bodvou, Dvorníky-Včeláre,...
<< 1 | 2 | 3

Naši partneri

Celkový rozpočet aktuálne realizovaných projektov:

19 196 EUR

Zádielska planina

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Navštívili ste už niekedy Údolie Bodvy ?

áno (29)
nie (7)

Celkový počet hlasov: 43

Dokumenty

28.05.2015 08:56
Zmluva o refundácii nákladov