Vybudovanie zastrešeného pódia

PEDER

Cieľ: Vybudovanie zastrešeného pódia v obci

Schválený rozpočet:  12 696 EUR

Projekt podporil: Bethlen Gábor Alap