Priestor pre deti

JANÍK

 

Cieľ : Vybudovaním detského ihriska v obci vytvoriť priestor pre deti na hry, športovanie a trávenie voľného času

Schválený rozpočet:  2 000 EUR

Projekt podporil: HOLCIM ( Slovensko) a.s