Pomalšie a bezpečne

CESTICE

Cieľ: Namontovaním merača rýchlosti zvýšiť bezpečnosť na ceste pri vstupe do obce

Schválený rozpočet:  1 500 EUR

Projekt podporil: Nadácia Allianz