Štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne

11.06.2015 11:45
SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Viac informáci nájdete na stránke :