Snem ZMOUB

27.05.2015 11:36

dňa 26.5.2015 sa v budove podnikateľského inkubátora v Moldave nad Bodvou konal snem Združenia miest a obcí údolia Bodvy.  Hlavným bodom programu bola voľba nového vedenia ZMOÚB. Za predsedu bola zvolená Mgr, Mária Lacková, strostka obce Mokrance, čím sa aj sídlo ZMOÚB prenieslo do Mokraniec. Snem tiež rozhodol o znovuotvorení kancelárie ZMOÚB a o prijatí dvoch zamestnancov na polovičný úväzok. 

-EP-