Festival tradičnej rusínskej kultúry

24.06.2015 10:30

V obci Hačava sa dňa 20.6.2015 konal v poradí už druhý Festival tradičnej rusínskej kultúry. Akcia bola na priestranstve pri obecnom úrade a zúčastnilo sa ho vyše 200 návštevníkov. V rámci kultúrneho programu vystúpili ľudové súbory z Pače a Novačian a harmonikár Peter Kolesár. Na festivale sa prezentovali aj tradičné remeslá ako kováčstvo, tkanie kobercov, vyrezávanie z dreva. Program pestrilo vystúpenie husárov z Kecskemétu ( Maďarsko), ktoré prezentovali výstroj a výzbroj husárov a predviedli aj streľbu z historických zbraní. Nechýbala ani ochutnávka tradičnej gastronómie.

Na podujatí sa prezentovalo aj Združenie miest a obcí údolia Bodvy svojim stánkom, ktoré v spolupráci s občianskymi združeniami Inštitút pre rozvoj vidieka ( Čečejovce) a Veršočok o.z ( Vranov nad Topľou) prezentovalo tradičný spôsob tkania kobercov a tradičnú gastronómiu. 

Uskutočnenie festivalu finančne podporil Úrad Vlády SR v rámci programu Kultúra národnostých menšín 2015

-EP-

Festival tradičnej rusínskej kultúry

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>